Lindab Arena, Rögle kör på

Lindab Arena, Rögle kör på

I Lindab Arena, hemarena för Rögle BK har man för ett antal år sedan installerat stora partier av Bentech Freedom inglasningar.
Glasen sitter monterade runt restaurangen och alla loger i hela Lindab Arena.
Efter många års flitigt användande är det minimal service som behövs.
Lindab arena och Rögle BK är en av flera arenor som valt att montera Bentech Freedom inglasningssystem.

Estetiskt passar Bentech Freedom mycket bra in i en arena då det saknar vertikala profiler helt.
Utsikten över matchen maximeras och upplevelsen förstärks, vare sig lager förlorar eller vinner.
I Lindab Arena har restaurangen fått ett mer behagligt klimat än andra arenor då man valt att även ha restaurangdelen inglasad.

20161102_163851lindab-arena-46