Freedom inglasning

En stilren inglasning…

Bentech’s system är den enda balkonginglasningen på marknaden som löper i underkant, nästan som ett skjutfönster.
I andra inglasningssystemsystem hänger glasluckorna i den övre skenan, vilket ställer högre krav på infästningar och balkongplattor.

Bentech har en helt annan konstruktionsprincip än övriga fabrikat på marknaden, vilket är till vår fördel.

Luckorna glider runt hörn
Luckorna i systemet Bentech Freedom glider runt alla former av hörn och även böjda cirkelformade balkonger.
Systemet förs naturligt rakt ned i undre skenan utan påfrestningar i limfogar och beslag, vilket är en stor säkerhetsfaktor för användaren.

Lättputsat system
Glasrutorna putsas både utvändigt och invändigt när alla rutor är invikta över balkonggolvet.
Man behöver aldrig luta sig ut över räcket för att putsa rutorna, vilket ökar säkerheten för brukaren.

Härdat Glas
Allt glas vi använder är härdat med minst 6 – 10 mm tjocklek.
Tjockleken bestäms utifrån den lokala vindbelastningen och maximal tillåten utböjning på glasrutorna.
Alla glas har slipade kanter, matt eller blankslipade.

Täthet
Spaltbredden mellan glasrutorna är nominellt endast 1 mm bred.
Vid denna smala spaltbredd hindras vatten och snö från att tränga igenom.
Spalterna mellan glasrutorna kan också tätas ytterligare med hjälp av glasklara, transparenta täck-lister som enkelt trycks fast på glaskanten.

Öppningsmekanism
Öppningsmekanismen är en funktionsmässigt vital del av balkonginglasningssystemet.
Därför har Bentech en mycket genial, robust och patentskyddad lösning som ger kunden största trygghet.
Bentech ramlösa balkonginglasning kan också utföras som “dörrsystem” d v s med höjd upp till 2700 mm. I dessa fall måste 8 eller 10 mm härdat glas användas.

Bentechsystemet är skyddat med 2 patent.

Fördelar med ett ramlöst balkonginglasningssystem

Mindre servicebehov
Inget behov av olja och smörjmedel.
Ingen efterjustering av glasluckorna.
Hängande system kräver en extra efterkontroll och justering under de första 2 åren efter montage, detta behövs ej med Bentech Freedom balkonginglasning.

Lägre skaderisk
Glasskivorna i vissa hängande system kan lossna redan vid en lätt felaktig hantering.
Bentechsystemet löper i underkant, vilket leder till en lägre skaderisk.

Förenklad tillverkning
Enkel och snabb tillverkning som kräver få maskiner.
Inga hål i glas eller i glasprofiler, en konstruktiv detalj som krävs av säkerhetsskäl i alla hängande system.
Inga säkerhetsnitar eller sprintar för säkring av glas till glaslist erfordras. Detta ger kortare tillverkningstider och lägre kostnader.
Integrerad gardinskena som tillval – Inga extra beslag och tillbehör.
Barnsäkring av systemet finns som tillval.

Snabb montering av inglasade balkonger

  • Utjämning av lutningar och ojämnheter (byggtoleranser) genom U-profil i över- och underkant.
    Samtliga hjul på luckorna är justerbara. Detta förkortar montagetiden och gör det lättare att uppnå lika stor vertikal spaltbredd mellan glasrutorna.
  • Inglasningen tål en viss nedböjning av den ovanförliggande balkongplattan utan att särskilda extra åtgärder måste vidtagas.
  • Enkel inställning i sidled av luckor i samband med montage.
  • Alla “hängande system” kräver injustering av luckorna i den övre skenan vilket är ett tidskrävande arbete. Merarbetet med hängande system (att gå upp- och ner på en stege) uppskattas till 10-15 minuter/meter inglasning. Denna tidsåtgång och kostnad slipper man med Bentechsystemet.
  • Flera mekaniska/rörliga delar i konkurrerande system kräver stor yrkesskicklighet av montören och bidrar tyvärr också till en högre felfrekvens.We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
Save settings
Cookies settings