Oisolerade Öppningsbara Glastak

Oisolerade Öppningsbara Glastak

Med våra öppningsbara glastak kan du stänga ute alla naturens hårda element – regn, hagel, snö och nordanvindar, men närhelst du känner för det släppa in solsken, värme, frisk luft och fågelsång.

Oisolerade glastak för uterum & terrasser – unik lösning

Den oisolerade glastakkonstruktionen är estetiskt tilltalande och mycket funktionssäker. Ett oisolerat glastak kan användas för: uteserveringar, restauranger, överglasade gågator, äldreboenden, pooler, gårdsöverbyggnader, atriumgårdar, takterrasser och uterum.

Öppningsbara glastak

Dessa glastak kan öppnas manuellt med stång, alternativt med vinsch eller motor. Vid motoröppning kan även fjärrkontroll och regnsensor levereras som extrautrustning. Vi garanterar att takkonstruktionen är helt vattentät, oberoende av takets lutning.

Glastaken är tillverkade i Sverige och patenterade i många länder.

 

Fakta

Täthet

Luftkuddar garanterar glastakets täthet oberoende av taklutning. Laboratorietester har verifierat de praktiska erfarenheterna – att takkonstruktionen har full täthet mot regn ända ner till en taklutning av endast 2-3 grader. De rörelser som normalt uppstår i tak från bl.a. vind och snö tas på ett sinnrikt sätt upp i konstruktionen med bibehållen täthet. Glastaket håller uterummet, uteserveringen eller takterrassen torr oavsett väder.

Isolerad och oisolerad typ

Bentech’s glastak finns i både en isolerad och en oisolerad typ. Den isolerade glastaken består av isolerglas + kompositprofiler och de oisolerade glastaken av 6 mm härdat enkelt glas + aluminiumprofiler.

Öppning

Det oisolerade glastaket kan öppnas manuellt eller med motor. Väljs manuell öppning kan denna ske med hjälp av stång eller vinsch. Med stång kan varje lucka öppnas individuellt och temperaturen under glastaket regleras helt efter dina egna behov och önskemål. Med vinsch öppnas glastaket från takfot upp mot taktopp och kräver en taklutning av minst 18 grader. Med motor kan hela glastaket öppnas i två riktningar: Dels från takfot upp mot taktopp – där motor placeras under taket, dels från taktopp ner mot takfot – där motorn placeras ovanpå glastaket.

Manuell öppning eller med motor

Glastaket kan öppnas manuellt eller med motor. Fjärrkontroll och regnsensor kan fås som extra tillbehör.

Tvättning

Du tvättar ett glastak som öppnas manuellt med stång på följande enkla sätt. Börja med att skjuta alla luckorna ner till takfot. Tvätta sedan den överst liggande luckan först. Tvättvattnet rinner då nedåt över de andra luckorna. Skjut därefter den tvättade luckan upp mot taktoppen. Tvätta härefter nästa lucka och skjut den därefter upp mot taktoppen, och så vidare.

Byggnadslov för uterum med öppningsbara glastak

Många byggnadsnämnder betraktar de öppningsbara glastaken som en ”pergola” bygglovsmässigt. Det vill säga att du behöver inget bygglov. Andra byggnadsnämnder refererar till ”Friggeboreglerna” och säger att om glasluckorna – när det har öppnats upp helt och alla luckorna ligger samlade under varandra – har en sammanlagd maximal yta av 15 m2. Det vill säga, om glastakets totala yta understiger cirka 55 m2, erfordras inte bygglov.

Självbärande

Glastaket är självbärande och klarar spännvidder som oisolerad typ upp till 4.2 meter utan tillägg av speciellt bärverk av stål. Takkonstruktionen medger maximalt 4 element/takfack, varav minst 3 är skjutbara.

Snabb montering

Båda glastaktyperna är mycket enkla och snabba att montera. Takluckorna prefabriceras/tillverkas på verkstad där också balkar och spårprofiler kapas. Detta gör att montagearbetet på arbetsplatsen blir mycket enkelt och snabbt – klart snabbare än för ett konventionellt glastak.

Patent

Våra öppningsbara glastak är patenterad i ett stort antal länder. Bentech säljer patentlicenser, halvfabrikat och färdiga produkter.

Motor

Motorenheten utgörs av en rörmotor, 1-fas, 220 volt. En motorenhet betjänar 2 takfack med kuggrem placerad rakt under den balk som skiljer de två takfacken från varandra.
Motorerna kan styras via fjärrkontroll eller via en fast strömbrytare. Vid mer än 1 rörmotor måste fjärrkontroll användas, alternativt 1 fast strömbrytare/motor.
Vid beställning av tak uppger du att du vill ha motoröppning, alternativt att förberedelse för motoröppning önskas. Bentech tillverkar då ditt glastak så att du enkelt kan montera motorer i efterhand.

Testresultat

Omfattande tester av oisolerade öppningsbara glastak/skjuttak har gjorts vid Norges Byggforskningsinstitut i Trondheim. Testresultatet bekräftar de goda praktiska erfarenheter som våra kunder noterat – att glastaket är garanterat tätt mot vatten.

Vattentäthet

Det oisolerade glastaket är lika vattentätt vid 5 graders lutning som vid 35 grader och rekommenderas för bruk även i så tuffa miljöer som den norska atlantkusten. Glastaket håller uterum, överglasade gågator, gårdsöverbyggnader och uteserveringar torra, oavsett väderförhållanden.

Täthetsgaranti

Bentech är det enda företag som garanterar att dess oisolerade öppningsbara glastak är helt tätt mot inträngande vatten och då också ner till en så låg taklutning som 2 grader!

Tekniska specifikationer

1. Maximal spännvidd

Snölast  Kilo / m2
Taktyp 100 150 200 250 300
Isolerat glastak 6,5 m 5,6 m 5,2 m 5,0 m 4,5 m
Oisolerat glastak 3,8 m 3,6 m 3,4 m 3,0 m 2,9 m

2. Maximal fackbredd vid min. 30 graders lutning

Taktyp Max fackbredd
Isolerat glastak 1500 mm
Oisolerat glastak 1250 mm

3. Typ av glasskivor

Taktyp Typ av glasskivor
Isolerat glastak 28 mm isolerglas
Oisolerat glastak 6 mm härdat enkelglas

4. Kulörer på balkar och bärande element

Taktyp Kulörer
Isolerat glastak 2-komponent PU-lack standard – vit. Andra kulörer på beställning
Oisolerat glastak Standard naturanodiserad aluminium. Pulverlack i valfri kulör efter beställning.

5. Minsta taklutning

Taktyp Minsta taklutning
Isolerat glastak 3 grader
Oisolerat glastak 2 grader

6. Värmeisolering

Taktyp Värmeisolering
Isolerat glastak U värde min. 1,4 inkluderande alla erforderliga profiler.

7. Täthet

Taktyp Täthet
Isolerat glastak Ett omfattande test har gjorts vid Norges Byggtekniska Institut i Trondheim. Taket är lika tätt vid 5 graders lutning som vid 35 grader och rekommenderas för bruk även i så tuffa miljöer som den norska atlantkusten.
Oisolerat glastak Test i laboratorium har också gjorts av Norges Byggtekniska Institut i Trondheim. Taket klarar ett vindtryck motsvarande 750 Ba på en vertikal vägg och alla taklutningar.

8. Vikter

Taktyp Vikt
Isolerat glastak Ca 40 kg/m2
Oisolerat glastak Ca 15 kg/m2

9. Dimensioner

Taktyp Dimensioner
Isolerat glastak Balkdimension (b x h) 100 x 215 mm
Oisolerat glastak Balkdimension (b x h) 90 x 97 mm