Isolerade Öppningsbara Glastak

Isolerade Öppningsbara Glastak

Genom att installera ett isolerat glastak med öppningsfunktion skapas en helt annan rymd i rummet. Behovet av elektrisk belysning minskar också på grund av det naturliga ljusinsläppet. Har du en mörk hall, trappa eller ett loft? Varför inte sätta in ett takfönster (skylight) – eller ännu bättre – ett öppningsbart glastak?

Glastaken är utvecklade och producerade i Sverige, och måttbeställs efter era önskemål så ert öppningsbara glastak passar perfekt. Man får en stor yta med ett öppningsbart glastak, naturligt dagsljus, vacker himmel nattetid och god isoleringsförmåga med ventilation. Ett isolerat glastak installeras med fördel i bostäder, men även för isolerade uterum, uteserveringar, atrium, kontor, poolhus med mera.

 

Energisparande glastak med grön teknologi

När man av miljömässiga och andra skäl väljer att bygga med ett öppningsbart glastak erbjuder Bentech’s öppningsbara glastak följande energimässiga fördelar:

A: Varmt klimat:

32 – 45 graders temperatur:

Glastaket hålles stängt. Glastaket har god värmeisolering.
Dagtid kyles inneluften på konventionellt sätt utan att öppna upp glastaket.
Nattetid öppnas glastaket upp.
Minskad energiförbrukning.

15 – 32 graders temperatur:

Glastaket öppnas dagtid och uteluft kommer in.
Naturlig ventilation genom självdrag då glastaket är öppet.
Inneluftens temperatur dagtid i stort sett som uteluftens.
Glastaket stängs efter behov nattetid.
Ingen energiförbrukning.

5 – 15 graders temperatur:

Glastaket hålles stängt – solvärme dagtid värmer upp huset genom glastaket.
Eventuell övertemperatur ventileras bort genom att glastaket öppnas temporärt.
Mycket begränsad eller ingen energiförbrukning.

 

B: Kallt klimat:

– 30 – + 10 graders temperatur:

Glastaken har god värmeisolering.
Profilerna av komposit har varma ytor som trä – ej kall strålning.
Detta ger ökad komfort och minskat behov av ökad kompenserande rumstemperatur.
Dagtid fungerar glastaket som passiv solfångare och värmer inomhusluften.
Reducerad energiförbrukning jämfört med traditionella glastak.

+ 11 – + 25 graders temperatur:

Eventuell överskottstemperatur ventileras bort genom naturligt självdrag då glastaket öppnas temporärt – dag som natt.
Glastaken hålles i övrigt stängt och fungerar som en passiv solfångare. Detta värmer inomhusluften.
Ingen energiförbrukning.

+ 26 – + 32 graders temperatur:

Glastaket hålls öppet dag som natt.
Genom självdrag kommer uteluft in och reglerar inomhusluftens temperatur.
Vid innetemperatur som upplevs störande stängs glastaket och lokalkyla koppas på.
Kraftigt reducerad energiförbrukning.

 

Emissivitet = 0.97 Mätvärde = -3.1°C
Emissivitet = 0.97
Mätvärde = -3.1°C

Bentech’s öppningsbara glastak – en vinterkväll.
Ju mörkare färg desto kallare och med isolerande yta.
Fotot visar Bentech’s glastak och dess goda isolering.

 

 

 

 

Fakta

Täthet

Luftkuddar garanterar tätheten för glastaken oberoende av taklutning. Laboratorietester har verifierat de praktiska erfarenheterna – att takkonstruktionen har full täthet mot regn ända ner till en taklutning av endast 2-3 grader. De rörelser som normalt uppstår i tak från bl.a. vind och snö tas på ett sinnrikt sätt upp i glastakkonstruktionen med bibehållen täthet.

Isolerad och oisolerad typ

Bentech glastak finns i både en isolerad och en oisolerad typ. De isolerade glastaken består av isolerglas + kompositprofiler och de oisolerade glastaken 6 mm enkelt härdat glas alternativt 16 mm skivor + aluminiumprofiler.

Öppning

Glastaken kan öppnas upp i två olika riktningar:

  1. Från takfot upp till taktopp – motor placeras på insida tak
  2. Från taktopp ner till takfot – motor placeras på utsida tak

Manuell öppning eller med motor

Glastaket kan öppnas manuellt eller med motor. Fjärrkontroll och regnsensor kan fås som extra tillbehör.

Självbärande

Glastaken är självbärande och klarar spännvidder upp till 6.4 meter i isolerat format utan tillägg av speciellt bärverk av stål. Takkonstruktionen medger maximalt 4 element/takfack varav minst 3 är skjutbara.

Värmeisolering

Kompositprofilerna har en värmeisolering som är lika bra som trä och det bildas inte kondens vid kallare väderlek vilket många gånger är ett problem med aluminiumprofiler.

Snabb montering

Båda typerna av våra glastak är mycket enkla och snabba att montera. Takluckorna prefabriceras/tillverkas på verkstad där också balkar och spårprofiler kapas. Detta gör att montagearbetet på arbetsplatsen blir mycket enkelt och snabbt – klart snabbare än för ett konventionellt glastak.

Patent

Konstruktionen av de öppningsbara glastaken är patenterad i ett stort antal länder. Bentech säljer patentlicenser, halvfabrikat och färdiga produkter.

Motor

Motorenheten utgörs av en rörmotor, 1-fas, 220 volt. En motorenhet betjänar 2 takfack med kuggrem placerad rakt under den balk som skiljer de två takfacken från varandra.
Motorerna kan styras via fjärrkontroll eller fast strömbrytare. Vid mer än 1 rörmotor måste fjärrkontroll användas alternativt 1 fast strömbrytare/motor.
Regnsensor kan även monteras i efterhand.
De isolerade glastaken kan redan från fabrik förberedas för motorinstallation.
Detta innebär att Du inte nödvändigtvis behöver installera motorer redan när du bygger in glastaket.
Du kan vänta med installation av motorer tills tid och antal som passar dig bäst. Meddela oss detta vid din beställning.

 

 

Testresultat

Omfattande tester av både Bentech Isolerade och oisolerade öppningsbara glastak / skjuttak har gjorts vid Norges Byggforkningsinstitutt i Trondheim.
Testresultatet bekräftar de goda praktiska erfarenheter som våra kunder noterat – att taket är tätt mot vatten – och luftläckage.

Vattentäthet

Den isolerade taktypen är lika vattentätt vid 5 graders lutning som vid 35 grader och rekommenderas för bruk även i så tuffa miljöer som den norska atlantkusten.

Täthetsgaranti

Bentech är det enda fabrikat som garanterar att ett isolerat öppningsbart glastak är helt tätt mot vatteninträngning ner till en så liten taklutning som 3 grader!

Lufttäthet

Lufttäthetskrav på fönster definieras av klass 4 i NS-EN 12207. Bentech isolerade glastak uppfyller detta normkrav!

 

test

 

 

 

Tekniska specifikationer

1. Maximal spännvidd

Snölast Kilo / m2
Taktyp 100 150 200 250 300
Isolerat glastak 6,5 m 5,6 m 5,2 m 5,0 m 4,5 m
Oisolerat glastak 3,8 m 3,6 m 3,4 m 3,0 m 2,9 m

2. Maximal fackbredd vid min. 30 graders lutning

Taktyp Max fackbredd
Isolerat glastak 1500 mm
Oisolerat glastak 1250 mm

3. Typ av glasskivor

Taktyp Typ av glasskivor
Isolerat glastak 28 mm isolerglas
Oisolerat glastak 6 mm härdat enkelglas

4. Kulörer på balkar och bärande element

Taktyp Kulörer
Isolerat glastak 2-komponent PU-lack standard – vit. Andra kulörer på beställning
Oisolerat glastak Standard naturanodiserad aluminium. Pulverlack i valfri kulör efter beställning.

5. Minsta taklutning

Taktyp Minsta taklutning
Isolerat glastak 3 grader
Oisolerat glastak 2 grader

6. Värmeisolering

Taktyp Värmeisolering
Isolerat glastak U värde min. 1,4 inkluderande alla erforderliga profiler.

7. Täthet

Taktyp Täthet
Isolerat glastak Ett omfattande test har gjorts vid Norges Byggtekniska Institut i Trondheim. Taket är lika tätt vid 5 graders lutning som vid 35 grader och rekommenderas för bruk även i så tuffa miljöer som den norska atlantkusten.
Oisolerat glastak Test i laboratorium har också gjorts av Norges Byggtekniska Institut i Trondheim. Taket klarar ett vindtryck motsvarande 750 Ba på en vertikal vägg och alla taklutningar.

8. Vikter

Taktyp Vikt
Isolerat glastak Ca 40 kg/m2
Oisolerat glastak Ca 15 kg/m2

9. Dimensioner

Taktyp Dimensioner
Isolerat glastak Balkdimension (b x h) 100 x 215 mm
Oisolerat glastak Balkdimension (b x h) 90 x 97 mm