Bentech Freedom VH

Bentech Freedom VH

Balkonginglasning – från golv till tak

Bentech Freedom VH är i grund samma system som Bentech Freedom.
Det som skiljer är konstruktionsdetaljer, som gör att dessa balkonginglasningar kan byggas från golv till tak.Inglasning av balkonger
-Perfekt för panoramavy när man har pinnräcken framför, eller när man bor på bottenplan och ej vill ha ett balkongräcke framför, men ändå en inglasning.

Unik konstruktionsprincip

Bentechs våningshöga balkongfrontelement tillverkas i verkstad som färdiga enheter med höjder mellan 2400 – 2800 mm och täckande en hel balkongfront/sida.
Systemet ger stolpliknande anslutningar i balkonghörn.
Bröstningsdelarna kan i stort sett ges valfritt utseende.
Systemet är utformat för skjutfönsteringlasningar men kan med lätthet även anpassas till ett ramlöst balkonginglasningssystem.
Anslutningar till balkongplattans kanter ger erforderlig rökgas- och vattentäthet, samt ventilation.
Anslutningarna medger även upptagande av mått- och vertikalavvikelser mellan olika balkongplattor.

Fördelar med våningshöga balkongelement
Med Bentechs våningshöga balkongfrontelement når du en kvalitets- och finishnivå av absolut toppklass vilket styrks av att inga reklamationer har inrapporterats.Balkonginglasning från golv till tak

Systemet ger ett mycket snabbt, säkert, väderokänsligt och billigt montage.
Kvalitetssäkring underlättas genom att allt kvalitetsstyrande arbete i stort sett utförs i verkstad.

Montage
Montage av systemet sker från klätterställning eller fast ställning.
Montagearbetet går mycket snabbt.
Upp till 44 stora inglasade balkonger monterades per vecka vid ett projekt i Berlin.

 

För mer detaljerad information, se Bentech Freedom systemet.